Tonttikehityksen kumppanina – Sääksmäen seurakunta

Suunnittelemo toteuttaa Sääksmäen seurakunnalle hankesuunnittelua, joka kattaa sekä tontti- että kiinteistökehitystä. Seurakunta omistaa Valkeakosken keskustassa sijaitsevan tontin, ja luonnossuunnittelussa olemme ehdottaneet tämän suorakulmaisen tontin jakamista kahteen osaan. Toiseen päähän tonttia suunniteltaisiin palvelu- ja toimitiloja sekä toiseen päähän asuinrakennuksia, jotta seurakunta saa tontista mahdollisimman ison hyödyn.

Asiakkaamme tavoitteena on saada seurakunnalle lisätuloja sekä samalla löytää seurakunnan työntekijöille uudet toimitilat toisesta rakennuksesta.

Kumppanina kehityksessä

Suunnittelussa lähdimme liikkeelle ajatuksesta, että kirkkoherranvirasto purettaisiin. Arkkitehtimme hoitaa suunnittelutyön lisäksi myös muutokseen liittyvän asemakaavamuutoksen yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa. Hyvä yhteistyö myös seurakunnan henkilöstön kanssa on mahdollistanut palvelurakennuksen tilaohjelman laatimisen.

Laadimme myös hankkeeseen myyntiaineistoa sekä ennakkokyselyjä oikeiden yhteistyökumppaneiden ja tahojen löytymiseksi seurakunnan näkökulmasta katsottuna. Näiden kumppaneiden löytämiseen hyödynnetään aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavia.

Kopeista monitilatoimistoon

Henkilöstön työskentelytavat ovat olleet murroksessa viime vuosina, joten seurakunnan työntekijät toivoivatkin uusien toimitilojen palvelevan juuri heidän tarpeitaan sekä toiveitaan. Tästä syntyi ajatus tiimeittäin jaetusta monitilatoimistosta, jossa työntekijöille olisi riittävä määrä neuvottelutiloja, työpisteitä sekä tiloja asiakkaiden vastaanottoon. Nämä tarpeet ja toiveet kartoitimme alkukartoituskyselyllä, joka lähetettiin tiimien vetäjille sähköpostitse. Alkukartoituskyselyn avulla saimme kattavan näkemyksen siitä, mitä tietyt tiimit oikeastaan tarvitsevat. Näin vältyttiin tarpeettomien tilojen suunnittelulta ja onnistuttiin tilojen tehokkaassa hyödyntämisessä.