Hankejohtaminen

Onnistunut hanke lähtee johtamisesta

Hankejohtaminen on yksilöity palvelu kiinteistön omistajalle tai sijoittajalle, joka haluaa varmuuden hankkeen ammattitaitoisesta johtamisesta ja onnistuneesta lopputuloksesta.

Hankejohtaminen Suunnittelemossa

Hankejohtaminen on laaja prosessi, jossa johdetaan ja hallinnoidaan projektia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Onnistuneen hankkeenjohtamisen tärkeimmät edellytykset ovat hyvä suunnittelu, selkeä viestintä ja yhteydenpito asiakkaan sekä sidosryhmien kanssa, tehokas resurssienhallinta, hallittu riskienhallinta sekä toimiva tiimityöskentely.

Suunnittelemon hankkeenjohtopalvelu on laaja kokonaisuus, johon voidaan sisällyttää erilaisia toimia ja tehtäviä. Hankkeenjohtaja arvioi kiinteistön tai tilan potentiaalin sekä osaa tehdä kohteesta erilaisia investointilaskelmia, joilla voidaan arvioida kiinteistön kehittämiseen liittyviä kuluja sekä saatavia tuottoja.

Hankejohtamisen palvelu on Suunnittelemossa aina yksilöitävissä jokaiselle hankkeelle tai projektille kohteen vaatimalla tavalla. Hankejohtaminen voi olla tilamuutokseen liittyvää konsultointia tai se voi pitää sisällään isojen kiinteistöalueiden kehittämistä. Hankejohtamisen palvelupaketti on yksilöity palvelu kiinteistön omistajalle tai sijoittajalle, joka haluaa varmistaa kiinteistön tai tilan arvon ja tuoton nousun.

Onnistuneen hankkeen takana on ammattitaitoinen hankejohtaja

Suunnittelemon hankkeenjohtajan vastuulla on asiakkaan tiedottaminen hankkeen etenemisestä. Hankejohtaja huolehtii mahdollisesti myös yhteydenpidosta tilan käyttäjän eli vuokralaisen kanssa. Hankkeenjohtajan vastuulle kuuluvat myös erilaiset selvitykset ja selonteot viranomaisille hankkeen edistämiseksi.

Suunnittelemon hankkeenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on resurssienhallinta, jonka on oltava tehokasta. Resurssienhallintaan liittyy aikataulun ja budjetin lisäksi myös projektitiimin johtaminen. Hankkeenjohtajan vastuulla on suunnittelutiimin kokoaminen hankkeen vaativuuden huomioiden, sekä suunnittelutiimin johtaminen ja ohjaaminen kohti asetettuja tavoitteita.

Suunnittelemolla projektitiimiin on hyödynnettävissä niin arkkitehdin kuin sisustusarkkitehdin palvelut. Suunnittelemolla on myös laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu erikoissuunnittelijoita, urakoitsijoita sekä toimitila- ja vuokravälityskonsultteja, jotka ovat hyödynnettävissä hankkeen sitä vaatiessa.

Hankkeenjohtamispalvelut Suunnittelemolta

Suunnittelemon kokemus ja osaaminen mukaan projektin tai hankkeen läpiviemiseksi

Haluatko kuulla lisää?

”Autamme mielellämme projektin tai hankkeen läpiviennissä. Otathan yhteyttä!”

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi