Käsittelen tässä artikkelin toisessa osassa tarkemmin olennaisimpia aiheita, jotka tulee huomioida rakennusten korjaus­suunnittelussa, sekä listaan parannus­tapoja.

Kosteudenhallinta

Rakennuksen ja tontin vettä hallitaan kokonaisuutena. Rakenteet suojataan kosteudelta, tai jos tähän ei pystytä, varmistetaan rakenteiden kuivuminen.

Julkisivut ja katot – Korjataan ikääntyvät elementtisaumat, räystäät, pellitykset ja liitokset. Sadevedenpoistoa lisätään tarvittaessa. Julkisivuverhous voidaan uusia. Kovimmalle tuulelle altistuville sivuille voi lisätä paremmin vettä kestävät julkisivumateriaalit. Rannikoilla materiaalien ja liitoksien tulee olla erityisen kestäviä. Jos käytetään laudoitusta, ilmaraon tulee olla riittävä. Kattojen sadevesi tulee johtaa sadevesikaivoon, tai hulevedelle suunnitellulle alueelle. Tasakatosta voi muuttaa pulpettikaton.

Perustukset – Maan tulee kallistua poispäin sokkelista. Sokkelin vieressä ei tulee olla kasveja tai savimaata, vaan veden läpäisevä maa-aines kuten sora, jossa kulkevat salaojat. Jos on syytä epäillä kosteutta, voidaan tehdä rakennetutkimus.

Hulevedet – Huomioidaan että tontin pinta-alasta riittävä osuus on vettä läpäiseviä materiaaleja, kuten soraa, pienehköjä laattoja, pihakiviä tai nurmikivilaattaa. Lumenkasausalueet tulee suunnitella niin, että sulamisveden sijainti ja reitti on hallittu. Puiden juuret imevät paljon vettä, joten mahdolliset puunkaadot tulee tehdä suunnitelmallisesti, ja istuttaa korvaavia puita. Tarvittaessa käytetään hulevesikasetteja, hulevesikaivoja, viivitysaltaita ja avouomia. Pihan kaadot ja viemäröinti tulee suunnitella niin, jotta lammikoiden muodostuminen kulkuteille ja sokkelin viereen estetään.

Aurinkosuojaus

Pelkkä koneellinen jäähdytys on kallis ja energiatehoton tapa hallita sisälämpötilaa. Parhaat tulokset saadaan yhdistämällä ratkaisuja, joilla estetään rakennuksen lämpiäminen, sekä viilennetään sisältä. Jäähdytysratkaisuja tarvitaan tiloihin, joissa vietetään eniten aikaa, erityisesti makuuhuoneissa ja toimistoissa.

Kasvillisuus – Puiden ja kasvillisuuden istuttaminen etelän puolelle, niin että kesäisin lehdet suojaavat ikkunoita ja julkisivua.

Vaaleat pintavärit – Vaaleat etelän puolen julkisivut ja vaaleat kattomateriaalit, ”cool paving” eli vaaleita pihan pintamateriaaleja esimerkiksi pihakiviä tai asfalttiin vaaleiden alueiden maalaus.

Ikkunat – parhaiten toimivat ikkunoiden ulkopuolelle asennettavat aurinkosuojat kuten markiisit ja kaihtimet. Vaihtoehtona ovat sisäpuoliset ja ikkunan väliin asennettavat aurinkosuojat kuten kaihtimet ja verhot. Sähköistetyt aurinkosuojat voidaan automatisoida avautumaan vain auringonpaisteessa. Aurinkosuojalasi ikkunoissa tai lasin pinnoitus aurinkosuojakalvolla vähentää sekin sisään tulevaa lämpösäteilyä.

Eristys – Yläpohjan lämmöneristyksen lisääminen tai viherkaton tekeminen estää ylimmän kerroksen tiloja lämpiämästä päivisin.

Ilmanvaihto ja jäähdytys

Ilmanvaihto tulee valita talon rakenteiden ja ikkunoiden tiiviyden mukaan.

Oikea käyttö – Sekä koneellisessa että luonnollisessa ilmanvaihdossa tulee huolehtia siitä, että käyttäjät tietävät miten käyttää järjestelmää parhaan tuloksen saamiseksi – hyvin harva lukee ilmanvaihtojärjestelmän käyttöohjeet.

Tiiviys – Mitä tiiviimpi rakennus, sitä parempi tulee olla ilmanvaihdon mittaus ja järjestelmää säätelevä automatiikka.

Oikea järjestelmä – Koneellinen jäähdytys valitaan tarpeen mukaan, esimerkiksi ilmalämpöpumppu tai puhallinkonvektorit. Tällöin on parasta tehdä yksi järjestelmä, sen sijaan että käyttäjät hankkivat erillisiä järjestelmiä.

Tuulettimet – Kattotuulettimet ja tuulettimet lisäävät ilman kiertoa tiloissa, tämä voi hyödyttää, jos yksi tila lämpiää erityisen paljon.

Kuhunkin kohteeseen soveltuvat toimenpiteet tulee suunnitella rakennuksen ja ympäröivän tilanteen mukaan. Ilmastonmuutokseen varautuminen voidaan huomioida jokaisessa saneerauksessa, alkaen ikkunoiden vaihdosta pihasuunnitteluun. Lopputuloksena rakenteet kestävät vuosikymmeniä ja rakennuksen käyttömukavuus säilyy hyvänä kesät talvet.

– Anna Jokela, arkkitehti