Toimitilojen muutostrendit ja henkilöstön viihtyvyys työpaikoilla ovat keskeisiä aiheita modernissa työelämässä.

Toimitiloja suunniteltaessa on huomioitavana useita tärkeitä näkökohtia

Avainasemassa henkilöstön kuuntelu ja tarpeiden ymmärtäminen

Toimitilojen suunnittelun avainasemassa ovat henkilöstön kuuntelu ja tarpeiden ymmärtäminen. Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa sekä palvelumuotoilun työkalujen avulla toteutettava tarpeiden kartoittaminen auttaa luomaan toimivia, viihtyisiä ja tuottavia työympäristöjä, jotka tukevat organisaation tavoitteita ja työntekijöiden hyvinvointia.

Joustavat työtilat

Työntekijät arvostavat monipuolisuutta työskentely-ympäristössä. Suunnittelemon tiimin intohimona onkin löytää juuri asiakkaan tarpeisiin oikeanalaisia ja heidän tarpeistaan lähteviä ratkaisuja, kuten vetäytymistiloja, avo-, projekti,-tai tiimityöskentelytiloja tai yksittäisiä työhuoneita. Lisäksi tiimimme tarkastelee ja tutkii asiakkaan tarpeet neuvotteluhuoneisiin; olivatpa ne tarkoitettu yrityksen viikkopalavereihin tai virtuaalisesti järjestettäviin tapaamisiin. Tiimimme kartoittaa myös asiakkaan tarpeet liittyen yrityksen yhteistiloihin, jotta jokainen voi valita työskentelytarpeidensa mukaan ja löytää oman työtä- tai tarvetta tukevat tilat toimistolta.

Ergonomia

Ergonomia on olennainen osa työympäristön suunnittelua ja terveyden ylläpitoa. Ergonomiset kalusteet, säädettävät työasemat ja hyvä valaistus ovat avainasemassa toimitiloja suunnitellessa. Työvälineiden ja -asentojen optimointi parantaa työtehokkuutta ja joissakin tapauksissa jopa vähentää pitkäaikaisten terveysongelmien kehittymistä.

teknologinen infrastruktuuri

Nykyaikaiset työpaikat tarvitsevat luotettavan ja monipuolisen teknologisen infrastruktuurin, joka tukee erilaisten laitteiden ja sovellusten käyttöä. Tästä tyypillinen tilassa oleva ratkaisu on virtuaalikokouksien helposti toimivat laitteet, kuten AV-järjestelmän laitteet kokonaisuudessaan. Laitteiden pitää yhdistyä ja toimia helposti sekä vaivattomasti niin ääntä-, kuvaa- kuin kokousmateriaaliakin välittäviin järjestelmiin.

Viihtyisät yhteistilat

Miellyttävät ja inspiroivat yhteistilat tukevat taukoja ja epämuodollista vuorovaikutusta. Tällaiset tilat voivat edistää luovuutta, tiimityöskentelyä ja yleistä viihtyvyyttä henkilöstön kesken.

luonnonvalo ja vihreys

Luonnonvalo ja erilaiset viherkasvit parantavat työympäristön viihtyisyyttä ja tukevat henkilöstön hyvinvointia. Kasvien sijoittelussa ja näiden olosuhteiden huomioinnissa hyödynnämme usein yhteistyökumppaneitamme ja heidän asiantuntemustaan.

äänieristys ja hiljaiset tilat

Tiloissa tulee olla mahdollisuus keskittymiseen hiljaisissa tiloissa. Huolehdi äänieristyksestä, jotta työympäristön melu ei häiritse henkilöstön keskittymistä. Usein melua saattaa tulla äänen siirtymisenä läpi rakenteiden tai jopa tilan kaikuäänen luomana efektinä, jonka suunnittelu vaatii erityisosaamista sekä suunnittelijoiden ja työmaan laaja-alaista yhteistyötä haasteen ratkaisemiseksi. Näitä ratkaisuja voivat olla riittävät seinärakenteet ja näiden rakenteiden tiivistykset, mutta myös talotekniikan suunnittelu- ja toteutustavat.

henkilöstön osallistaminen

Palvelumuotoiluna tehtävä suunnittelupalvelumme lähtee juuri henkilöstön tarpeista ja toiveista toimitilojen suhteen. Keräämme palautetta ja otamme sen huomioon suunnitteluprosessissa. Palvelumuotoilumme huomioi niin johdon kuin henkilöstönkin näkökulmat tilojen suunnittelussa.

joustavuus muutoksissa

Toimitilojen suunnittelussa tulisi huomioida, että niitä voidaan helposti muokata muuttuvien tarpeiden mukaan ilman suuria kustannuksia. Tilojen kokomitoitukset sekä tekniset ratkaisut sallivat tilan erilaiset käyttötarkoitukset ja mahdollisesti jopa tilojen alivuokrauksen tarvittaessa, mikäli liiketoiminta vaatii kulujen karsimista. Vastaavasti myös tilojen laajentuminen on huomioitu osana suunnitteluprosessia.

ympäristövastuullisuus

Yhä useammat yritykset pyrkivät ympäristövastuulliseen toimintaan. Toimitilasuunnittelussa voidaan ottaa huomioon kestävät ratkaisut, kuten energiatehokkuus ja kierrätysmahdollisuudet sekä turhaa energiaa vaativien ohjausten optimointi. Myös pintamateriaalien ekologisuus voi olla suunnittelussa lähtökohtana tai Co2 -päästöjen huomiointi osana koko hankkeen suunnittelua sekä toteutusta.

TYÖTILAT LUOVAT HYVINVOINTIA

Eri näkökulmista toteutetut työtilat ovat olennaisia tekijöitä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Tiloissa on hyvä tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnittelussa. Katosta tuleviin joogalakanoihin vetäytyminen lyhyeen lepohetkeen, darts-taulujen ääreen kokoontuminen sosiaalisen hetken takaamiseksi tai vaikka minuutin kestävä hartioiden ja niskalihasten aktivointi soutulaitteen avulla tauottaa ja antaa virkeyttä koko päivään. Hyvin suunnitellut työtilat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä työtehokkuuteen. Tärkeitä asioita ovat mm. ergonomia, ilmanlaatu, valaistus, melunhallinta, sosiaalinen ympäristö, työskentelymotivaatio, työturvallisuus. Kokonaisuudessaan hyvin suunnitellut työtilat eivät ainoastaan edistä työntekijöiden hyvinvointia vaan myös lisäävät työpaikan houkuttelevuutta ja auttavat säilyttämään päteviä ja motivoituneita työntekijöitä.

Meidän tiimimme on erikoistunut toteuttamaan työympäristön kehittämispalveluita palvelumuotoiluna ja kaikki suunnittelutyö lähtee juuri henkilöstön tarpeista. Lähtötiedoissa asiakkaan tarpeita kuunnellaan ja ne toimivat hankkeen tarpeiden määrityksessä, mutta hankkeen edetessä tarpeista kohti päämäärää on suunnittelutiimimme ohjaamassa päätöksentekoa, jotta lähtötiedoista päästään kohti arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan toteuttamia suunnitelmia. Suunnittelijat tarjoavat vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaalle päätettäväksi, jotta hanke etenee ja tavoitteet saavutetaan.

Lue lisää työympäristön kehittämisestä palvelumuotoilun avulla sivuiltamme.

Tilojen ja tilatarpeiden ratkaisuista sekä suunnittelusta artikkelin laati
Milla Lindroos.

Haluatko kuulla lisää?

”Tiimimme on valmiina auttamaan Sinua. Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla!”

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi