Ovatko toimitilat nuhraantuneet ja seinäpinnat sekä kalusteet aikansa eläneitä? Entä onko tilan ainoana valonlähteenä kellertävät loisteputket?

Olette mahdollisesti rakentaneet yritykselle strategian ja tätä tukevan hienon verkkosivuston, joka näyttää asiakkaiden mielestä houkuttelevalta ja kiinnostavalta, mutta toimitilat ovat sen sijaan saattaneet jäädä päivittämättä, eivätkä vastaa mielikuvaa yrityksestä.

Suunnittelemon osaamisalueeseen kuuluu yritysten auttaminen toimitilojen modernisoinnissa ja tilasuunnittelussa. Suunnittelussa huomioidaan henkilökunnan tarpeet ja toiveet sekä yleensä myös pohditaan, ja ratkaistaan, miten yrityksen brändi näkyy tiloissa. Parhaiten tilasuunnittelun ratkaisut onnistuvat, kun esim. yrityksen HR ja muuta henkilökuntaa otetaan mukaan suunnitteluvaiheessa kertomaan, mitkä asiat ovat hyviä ja mitä asioita halutaan muuttaa / kehittää.

Hybridityö antaa yritykselle mahdollisuuden käyttää tilojen neliöt laadukkaasti ja samalla tehostaa tilojen ratkaisuja käyttöön, joka vastaa yrityksen ja sen henkilöstön tarpeita. Tarpeet voivat vaihdella, mutta useimmiten tarvekartoitusten tuloksissa ja tilojen mitoitustoiveissa näkyy, että osa henkilöstöstä haluaa edelleen työskennellä toimistolla. Pandemian aikana asiantuntijatyössä mahdollisesti suositaan toimistolla enemmän väljyyttä kuin tehokkuutta tai vetäytymistilat (puhelinkopit) halutaan muuttaa yhden henkilön toimistohuoneiksi.

Auloihin halutaan tyylikkyyttä ja yrityksen ilmettä näkyville, sillä aulatiloja halutaan käyttää myös esim. kokoontumistiloina tai vaikka iltaisin erilaisten juhlatilaisuuksien järjestämiseen. Kokoustiloissa halutaan panostaa näyttäviin seinäpintoihin ja AV-ratkaisujen tulee tukea etäkokouksia. Lisäksi sekä akustiikan että valaistuksen tulee toimia, jotta kokouksessa on helppoa esitellä yrityksen arvojen mukaisia tiloja myös videokuvan välityksellä. Taukotilojen toivotaan olevan edustavia ja kahvilamaisia tiloja, joihin halutaan lisätä rentoa tunnelmaa niin kalusteilla kuin peleilläkin tai vaikka tilan keskelle rakennettavalla puttausalueella.

Rekrytoinnissa hyvistä tekijöistä joudutaan joskus kilpailemaan ja on merkittävää millaisen kokemuksen potentiaalinen tuleva työntekijä saa rekrytointitilanteessa. Laadukkaalla tilasuunnittelulla toimitiloistasi tulee kilpailukykyisemmät ja myös henkilöstö viihtyy työpaikalla. Viihtyisä työympäristö innostaa henkilöstöä myös jakamaan kokemuksiaan ja vaikka kuvaamaan someen aineistoa, jossa toimitilat ja henkilöstö ovat osa yrityksen brändiä. Näin saadaan yritykselle myös lisää näkyvyyttä sekä parannetaan mielikuvaa yrityksestä.

Miten sitten suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen toimitiloista houkuttelevammat?

  • Valitse oikea kumppani viemään tilasuunnittelu ja toimitilamuutos läpi kanssanne (arkkitehti ja sisustusarkkitehti)
  • Kartoita yhteistyössä kumppanin kanssa millaisia tarpeita yrityksellä on toimitilojen suhteen ja mitä ne tarpeet voisivat olla parin vuoden päästä
  • Mieti haluatteko mahdollisesti etsiä kokonaan uudet tilat vai suunnitella ja toteuttaa olemassa olevat tilat paremmin teidän tarpeisiinne sopiviksi. Tilojen valinnassa ja mitoituksessa on ammattilaisen mitoitusosaaminen avain onneen ja onnistuneisiin tiloihin.
  • Mieti onko joitakin asioita, jotka erityisesti haluaisit toimitiloihisi kuten erilaisia alueita esim. hiljaiselle työlle tai projektityölle, materiaaleja tai kokemuksellisia elementtejä
  • Laadi budjetti muutoksille sekä kalustukselle (tuolit, pöydät yms.) yhteistyössä kumppanin kanssa
  • Osallistumalla suunnitteluun saatte juuri teidän näköisenne tilat
  • Tilojen rakentaminen ja muutoksien läpivienti sekä kalustetoimitukset vievät tilojen koosta riippuen jonkin aikaa eli varaudu myös miettimään väistötoiminnot

– Milla Lindroos, toimitusjohtaja