Teemme suunnittelutyötä yhdessä asiakkaan kanssa aina heti alkumetreistä saakka. Suunnittelutyö alkaa hyvien lähtötietojen kartoittamisella, mikä luo raamit koko suunnittelutyölle. Olemme kehittäneet hyviä työtapoja lähtötietojen saamiseksi, ja niiden avulla saamme asiat ja suunnitelman kooknaiskuvan pysymään selkeinä koko prosessin ajan. Tässä Sinulle viisi vinkkiä lähtötietojen kartoittamiseksi:

1. Suunnittelun tavoitteiden ja tarpeiden kartoitus

Luomme laadukkaan ymmärryksen asiakkaan tavoitteista ja tarpeista yhdessä keskustelemalla, osallistamalla ja ideoimalla. Osallistamisen työkaluna käytämme tavallisesti työpajoja.

2. Tilaohjelma vastaa asiakkaan tarpeita

Lähtökohtaisesti asiakkaallamme on ajatus tarvitsemistaan tiloista, jotka he ovat listanneet esimerkiksi toimintojen, henkilöiden tai tiimien perusteella. Välillä koemme haasteeksi päästä kiinni asiakkaamme todellisiin tilatarpeisiin, minkä vuoksi laadimme tilaohjelman. Sen avulla tarpeista muodostuu selkeä kuva, ja voimme viedä suunnittelutyötä onnistuneesti eteenpäin. Tilaohjelman työkaluna käytämme usein ajatuskarttaa tai excel-taulukointia.

3. Tunnelma ja teemat pohjautuvat asiakkaiden toiveisiin

Suunnittelumme tärkeä lähtökohta on luoda asiakkaallemme erilaisia vaihtoehtoja tilojen tunnelmista ja teemoista. Kartoitamme näitä ajatuksia yhdessä asiakkaan kanssa työpajoissa, joissa työskennellään erilaisten tunnelma- ja teemakuvien avulla.

4. Värimaailman määrittely

Värimaailman luominen on oleellista erityisesti sisustussuunnittelun osalta. Kartoitetut teemat ja tunnelmat tukevat värimaailman luomista, ja usein tunnelma- ja teemakuvista löytyy sävyjä ja ideoita suunnittelutyön värimaailmaan.

5. Muut erityistarpeet ja huomiot

Meille on oleellista on saada selville kaikki erityistarpeet ja huomiot, jotka liittyvät asiakkaan toiveisiin tai suunniteltavien tilojen reunaehtoihin ja mahdollisiin rajoitteisiin.

 

Jakamiemme vinkkien lisäksi meille on tärkeää käydä läpi asiakkaan kanssa aina yhdessä koko lähtöaineisto ja työpajojen tulokset. Näin kaikille osapuolille on selkeää suunnittelun lähtökohdat ja suuntaviivat. Tämä takaa kaikkien kannalta onnistuneen lopputuloksen ja toteutus vastaa asiakkaan todellisia toiveita ja tarpeita.