Esteettömyys on ihmisten moninaisuuden huomiointia ympäristömme suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Se mahdollistaa ihmisten yhdenvertaisen asumisen, osallistumisen ja toimimisen; niin työssä, harrastuksissa kuin vaikkapa opiskelupaikassakin.

Esteettömyys = yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

esteettömyysasiantuntija mukaan vahvistamaan suunnittelemon laajaa asiantuntijuutta

Esteettömyys edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ja myös esimerkiksi maamme vanhenevan väestön myötä näiden asioiden huomioinnin tarve tulee vain kasvamaan. Näin ollen esteettömyysasioiden huomiointi tilasuunnittelussa on ensisijaisen tärkeää ja tulevaisuuteen katsovaa. 

Suunnittelemo on asiakasyritystensä kanssa käyttänyt esteettömyysasiantuntija Tea Tuohiojan palveluita aikaisemminkin. Nyt yhteistyömme laajenee, ja haluamme jatkossa tarjota Tean osaamista laajemmin Suunnittelemon projekteihin.  

Esteettömyysasiantuntijan ammattitaidon hyödyntämisestä on meillä onnistuneita kokemuksia pörssiyhtiö Gofore Oyj:n Helsingin toimitilaprojektin yhteydessä. Goforen toiminnan ytimessä on eettisen digitalisaation edistäminen, ja saavutettavuus on tärkeä osa näitä digipalveluita. Onkin sopivaa, että Goforella halutaan pitää saavutettavuudesta kiinni myös heidän toimitilojensa yhteydessä. Esteettömyys ja saavutettavuus ei koske siis heillä vain heidän asiakkaillensa toteuttamia palveluita, vaan he haluavat myös toimipisteidensä olevan mahdollisimman saavutettavia niin työntekijöille kuin yhteistyökumppaneillekin. Gofore on aikaisemmissakin toimipisteissään pyrkinyt saavutettavuuteen.

Suunnitteluprosessi monen tekijän summa

asiakkaalle lisäarvoa esteettömyydestä

Hyvä esteetön suunnittelu on monen tekijän saumattoman yhteistyön summa. Laajimmillaan mukana on esteettömyysasiantuntija, arkkitehti ja sisustussuunnittelija, käyttäjä ja kiinteistön omistaja. Asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta esteettömyysasioiden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja mukavuutta, ja tuo myös taloudellista hyötyä.

Paula Kölli, Head of Workplace Operations Goforella, kertookin, että työnantajanäkökulmasta esteettömyyspyrkimys on yhdenvertaisuuden lisäksi konkreettinen toimi sille, että yrityksen kaikki nykyiset ja tulevat osaajat pystyvät työskentelemään toimistolla. Omien työntekijöiden lisäksi mahdollisimman esteetön toimitila hyödyttää myös laajasti sidosryhmiä — kaikkia, jotka toimistolla vierailevat.  

“Goforella esteettömyysasioiden huomiointi on uraauurtavaa. Harva työnantaja haluaa huomioida esteettömyyttä niin laajasti kuin Gofore”, kiittelee Tea Tuohioja. 

Esteetön prosessi ei ole usein kalliimpi kuin esteellinen

suunnitteluvaiheessa huomioon otetuilla, pienillä asioilla merkittäviä eroja

Useimmiten esteettömyysasioiden huomiointi jo rakennusvaiheessa ei maksa yhtään sen enempää kuin ilman esteettömyysnäkökulmaa tehdyt ratkaisut. Tilan saavutettavuuden kannalta pienillä, tarpeeksi ajoissa suunnittelussa huomioiduilla asioilla, voidaan tehdä suuri ero.

Esimerkiksi Goforen Siltasaaren suunnittelussa Tean asiantuntijuuden myötä portaista saatiin turvallisemmat ja saavutettavammat vaihtamalla suunnitteluvaiheessa lasiset kaideseinät tummempiin, jolloin portaisiin saadaan paremmat kontrastit, ja suunnittelemalla portaiden käsijohteet kahteen korkeuteen.  
“Saavutettavuus on meillä ollut selkeänä toiveena jo alusta asti. Vaikka pohdimme paljon Goforella esteettömyysnäkökulmaa ja meillä on halu toteuttaa esteettömiä ratkaisuja, ulkoinen, tekninen asiantuntijuus on ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumiselle, ” kertoo projektista Kölli. 

Esteettömämpää tulevaisuutta

esteettömyysasiantuntijan palvelut tarjolla niin erikseen kuin osana suunnittelun muita palveluita


Suunnittelemo tarjoaa Tean esteettömyysasiantuntijapalvelua niin erikseen ostettavana, kuin osana Suunnittelemon kokonaisvaltaisia suunnitteluratkaisuja. Tea on Invalidiliiton hyväksymä esteettömyyskartoittaja ja hänellä on vuosien kokemus pyörätuolin käytöstä. Hänellä on myös pitkä kokemus palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Tean palveluihin kuuluvat esimerkiksi esteettömyyden nykytilan kartoitukset, esteettömyyden suunnittelu osana suunnitteluratkaisuja sekä laajemmin esteettömän asiakaskokemuksen suunnittelu. Häneltä löytyy apua niin liikkumisen, kuulemisen kuin näkemisenkin esteettömyyteen.  

Me Suunnittelemolla olemme innoissamme uudesta aluevaltauksestamme. Haluamme nähdä tulevaisuuden, jossa esteettömyys ja saavutettavuus on suunnittelussa suoraan mukana, eikä vain käyttäjän erikseen toivomana, irrallisena osana. Ammattitaitoiset asiantuntijamme varmistavat sen, että asiakkaamme saa toivomansa tilan, jossa erilaiset käyttäjät voivat toimia, ja meidän asiantuntijamme tuo suunnitteluun mukaan sen, mitä tilaaja ei osaisikaan välttämättä kysyä. Esteettömyysasiantuntijan konsultaatiota käyttämällä asiakkaamme edistää yhdenvertaisuutta, moninaisuuden huomiointia ja käyttömukavuutta kaikille.

Esteettömyysasioiden huomiointi vahvistaa yrityksen positiivista brändi-imagoa, niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin silmissä. Usein aikaisessa vaiheessa tehdyt esteettömyysratkaisut ovat valintoja, joiden kustannukset ovat lähes samat kuin esteellistenkin vaihtoehtojen. Tämän lisäksi pienet esteettömyyttä lisäävät täydennykset, kuten vaikkapa pistekirjoitustaulut tai kohokartat, ovat hyvin kustannustehokkaita ja suurena apuna esteettömyysasioissa. 

Pienillä valinnoilla ja näiden asioiden huomioinnilla on suuri merkitys. “Esteettömyys on osa ihmisarvoa”, muistuttaa Tea. 

Artikkelin kaksi viimeistä kuvaa ottanut Timo Veijalainen.

”Esteettömyys on osa ihmisarvoa.”

Tea tuohioja, esteettömyysasiantuntija

Haluatko lukea lisää siitä, kuinka Suunnittelemo huomioi moninaisuuden suunnittelussaan? Tutustu artikkeleihimme aivoystävällisyydestä ja neurodiversiteetin huomioinnista toimitilasuunnittelussa täällä!

tarvetta esteettömyysasiantuntijalle?

Kyselyt, esteettömyyskartoitus- ja tarjouspyynnöt voit kohdistaa suoraan Millalle!

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi