Sisustusarkkitehti toimitilahankkeessa on avainhenkilö, jonka vastuulla on suunnitella ja toteuttaa toimitilojen sisustus ja tilasuunnittelu asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

SISUSTUSARKKITEHTI YMMÄRTÄÄ TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN, YRITYKSEN BRÄNDIN JA VISUAALISEN ILMEEN SEKÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET LUODAKSEEN TOIMIVIA, INSPIROIVIA JA HOUKUTTELEVIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ

Sisustusarkkitehdin tehtäviin kuuluu aluksi asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja tavoitteiden selvittäminen. Hän tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa ymmärtääkseen tämän toiminnan ja yrityskulttuurin, jotta suunnitelma vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. Tämä voi sisältää työskentelyä asiakkaan edustajien, kuten toimitusjohtajan tai henkilöstön, kanssa.

Kun tarpeet on määritelty, sisustusarkkitehti alkaa suunnitella tilojen layoutia ja sisustusratkaisuja yhdessä tiimin arkkitehdin kanssa. Hän voi luoda tilasuunnitelmia, jotka ottavat huomioon tehokkaan tilankäytön, ergonomian ja liikkumisen sujuvuuden. Lisäksi hän osallistuu valaistus- ja akustiikkaratkaisujen suunnitteluun.

Sisustusarkkitehdin työtehtävät ovat laaja kokonaisuus

Sisustusarkkitehti työskentelee myös värivalintojen, materiaalien, kalusteiden ja sisustuselementtien parissa. Hän ottaa huomioon asiakkaan brändin ja ilmeen, ja pyrkii luomaan tiloihin harmonisen ja yhtenäisen tunnelman. Sisustusarkkitehti työskentelee yhdessä muiden suunnittelijoiden, kuten arkkitehtien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa, jotta tilasuunnitelma ja sisustusratkaisut ovat toteuttamiskelpoisia ja toimivia.

Tyypillisesti Suunnittelemossa sisustusarkkitehti huolehtii tilojen pintamateriaaleista, kulutuskestävyydestä, akustoivista ominaisuuksista, valaistuksen suunnittelusta, väreistä sekä irtokalusteiden suunnittelusta, kiintokalusteiden suunnittelusta sekä tilasuunnittelua täydentävistä elementeistä kuten logojen sijoittumisista tiloissa, verho- sekä tekstiilisuunnittelusta. 

Toimitilahankkeessa sisustusarkkitehti vastaa myös projektin hallinnasta sisustuksen osalta. Hän seuraa budjettia, aikatauluja ja resursseja varmistaakseen suunnitelman onnistuneen toteutuksen ja tiedottaa asiakasta yhdessä muun hankkeen suunnittelutiimin kanssa. Työmaahankkeen toteutusaikana hän tekee yhteistyötä eri urakoitsijoiden ja rakennuttajien kanssa varmistaakseen suunnitelmien toteutuksen sujuvuuden ja laadukkaan lopputuloksen sekä sopii urakoitsijoiden tai puusepän tai erikoiskalustetoimittajien kanssa tapaamisista työmaalla.

Sisustusarkkitehdin tärkeimmät työvälineet on kattava toimistollamme sijaitseva materiaalikirjasto sekä lisäksi hän käyttää suunnittelutyössään ArchiCad -suunnitteluohjelmaa ja tarvittaessa mallintaa sisätilojen pintoja, kalustuksia sekä materiaaleja 3D-mallinnuksen avulla visualisoiduiksi kuviksi. Tilojen ja kalusteiden visualistointien avulla suunnittelija tuottaa asiakkaalle havainnollistavaa suunnitelmaa päätöksien tueksi.

sisustusarkkitehti on toimitilahankkeessa keskeinen ammattilainen, joka yhdistää luovuuden ja käytännöllisyyden suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimivia ja houkuttelevia työympäristöjä.

Hänellä on vahva käsitys tilasuunnittelun periaatteista ja trendeistä, sekä laaja-alainen tietämys erilaisista sisustusmateriaaleista ja kalusteista. Sisustusarkkitehti osaa myös hyödyntää uusimpia teknologisia ratkaisuja, kuten älykkäitä valaistusjärjestelmiä tai ääniohjattuja tilaratkaisuja, tarjotakseen innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä tiloja.
Sisustusarkkitehdin tavoitteena on luoda toimitiloihin viihtyisä ja inspiroiva ympäristö, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia, luovuutta ja tuottavuutta. Hän pyrkii ottamaan huomioon erilaiset työtehtävät ja tarpeet, tarjoamalla rauhallisia tiloja keskittymistä varten, yhteistyöalueita tiimityöskentelyyn ja rentoutumistiloja taukoja varten.

Sisustusarkkitehti voi myös huomioida kestävän kehityksen periaatteet valitessaan ekologisesti kestäviä materiaaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja.
Sisustusarkkitehdin rooli toimitilahankkeessa on siis monipuolinen ja vaativa, mutta samalla erittäin palkitseva. Hänen suunnittelunsa ja luomansa tilat voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen ilmapiiriin, työntekijöiden viihtyvyyteen ja jopa liiketoiminnan menestykseen. Sisustusarkkitehdin ammattitaito ja luova näkemys ovat avainasemassa, kun tavoitteena on luoda toimivat ja kauniit toimitilat, joissa työskentely on inspiroivaa ja tehokasta.

Anna tilojesi loistaa ja tuntua. Ota yhteyttä myyntiimme (milla@suunnittelemo.fi), jotta voit käynnistää tilojesi sisustussuunnitteluhankkeen tarpeidesi mukaan.  Palvelemme kattavasti pääkaupunkiseudulla sekä Pirkanmaalla ja suunnittelijamme toimipisteet löytyvät, niin Helsingistä kuin Tampereeltakin. Tutustu lisää palveluihimme: sisustus– ja toimitilasuunnitteluun.

Kirjoituksen laati Milla Lindroos

Haluatko kuulla lisää?

”Suunnittelemme teille upeat ja yksilölliset tilat, jotka ovat teitä sekä yrityksenne brändiä varten toteutettu!”

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi