Valaistussuunnittelu on prosessi, jossa suunnitellaan ja toteutetaan valaistusjärjestelmä tietylle tilalle tai alueelle.

Valaistussuunnittelun tavoitteena on luoda optimaalinen valaistusympäristö, joka täyttää käyttäjien tarpeet ja luo halutun tunnelman ja visuaalisen ilmeen.

Valaistussuunnittelu voi kattaa erilaisia kohteita, kuten toimistot, liiketilat, julkiset tilat, teollisuuslaitokset, ulkoalueet ja julkisivut.

Valaistussuunnittelun alussa suunnittelija tutkii huolellisesti tilan ja sen käyttötarkoituksen. Tämä voi sisältää tilan koon, muodon, rakenteen, kalusteiden ja materiaalien arvioinnin. Lisäksi tulee ottaa huomioon käyttäjien sekä tilojen käyttöön soveltuvat tarpeet, kuten valaistusvoimakkuus, värilämpötila ja valaistuksen ohjausmahdollisuudet sekä muunneltavuuden erilaisissa tilanteissa, kuten esim. iltajuhlat taukotilassa tai lounasaikaan kollegojen kanssa tapaamisessa saman tilan erilaisissa valaistustilanteissa.

Seuraavassa vaiheessa suunnittelija määrittelee valaisimien sijainnin ja niiden lukumäärän tilassa pohjakuviin. Valaisimien sijoittelun tulee olla tasapainossa ja tarjota riittävä valaistus koko tilaan. Suunnittelija valitsee myös sopivat valaisimet, jotka täyttävät tilan vaatimukset. Tämä voi sisältää yleisvalaistuksen tarjoavat kattovalaisimet, työpisteiden valaisemiseen tarkoitetut pöytävalaisimet, tunnelmaa luovat seinävalaisimet tai korostusvalaistuksen tarjoavat upotetut valaisimet.

Valaistuksen laatu tärkeässä osa suunnittelua

epäsuoralla valaistuksella täydentäviä ratkaisuita

Valaistussuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon valaistuksen laatu. Tämä sisältää valaistusvoimakkuuden, värilämpötilan ja värivasteen. Valaistuksen laatu voi vaikuttaa tilan visuaaliseen ulkonäköön, esineiden havaitsemiseen, väreihin ja yleiseen tunnelmaan. Esimerkiksi eri tiloissa voi olla erilaisia vaatimuksia valaistuksen voimakkuuden suhteen. Työtiloissa tarvitaan yleensä kirkasta valaistusta, kun taas rentoutumistilassa voi olla pehmeämpi ja tunnelmallisempi valaistus.

Lisäksi energiatehokkuus on nykyään tärkeä näkökohta valaistussuunnittelussa. Suunnittelija voi käyttää energiansäästövalaisimia, kuten LED-valoja, ja harkita valaistuksen ohjausjärjestelmiä, kuten läsnäolotunnistimia ja himmennystä, valaistuksen optimoimiseksi ja energiankulutuksen minimoimiseksi

Valaistussuunnittelu osana kokonaisvaltaisia palveluitamme

Suunnittelemon tiimi huolehtii suunnitelmien laatimisesta luonnostasolla ja sähkösuunnittelijan kanssa yhteistyössä määritettään kytkennät sekä johdotukset ja useimmiten vielä yhteistyössä toteutetaan valaistustehojen laskenta, jotta valaistusteho vastaa tilan tai käyttäjän tarpeita. Suunnittelutyötä on myös hankittu valaistuksen erikoissuunnittelijoilta, ja he ovat toimineet vaativimmissa hankkeissa sisustusarkkitehdin tukena sekä konsulttina halutun lopputuloksen saavuttamisessa. Tälläisi vaativampi kohteita ovat olleet esim. RGB-valaistukset aula- ja loungetiloissa, ja suunnittelussa on pitänyt erityisesti huomioida valaisimien erilaiset valaistustilanteet, oikeanlaiset valaisinrungot ja -polttimet sekä valaisimien värilämpötilat, kiinnitykset olemassa oleviin rakenteisiin ja koko järjestelmän ohjelmoinnit ohjauspaneeleihin sekä erilaiset valaistustilantarpeet käyttäjien tarpeita vastaaviksi.

Suunnittelemossa sisustusvalaistus- ja valaistuspalvelut voidaan sisällyttää suunnitteluun ja useimmiten tilamuutoksissa tämä osa-alue täydentää sisustussuunnitelmia.

Artikkelin laati Milla Lindroos

Valaistussuunnittelulla luodaan toimiva ja esteettinen työympäristö, joka on yksilöity käyttäjän tarpeiden, sekä tilojen käyttötarkoituksien mukaisesti.

Oikeanlainen valaistus luo tiloihin haluttua tunnelmaa, täydentää tilojen visuaalista ilmettä ja edesauttaa tilojen muunneltavuutta eri valaistustoimintojen ja -ominaisuuksien avulla.

Haluatko kuulla lisää?

”Kaipaatko apua toimitilojesi suunnittelussa? Otathan yhteyttä, niin katsotaan projekti käyntiin!”

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi